Referencer Firmakunder

Opnået gode, brugbare løsninger på medarbejder- og logistikproblematik

Som leder har jeg fået virksomme værktøjer til at tage samtaler med medarbejderne.
Jeg er blevet bedre til både ros og ris. Virksomhedens medarbejdere og jeg kan bedre overskue arbejdet inden for kortere arbejdstid. 

Mine medarbejdere arbejder mere selvstændigt med en lavere fejlmargen. 

Jeg ved, jeg altid kan kontakte Pia, når jeg står i en situation, som jeg er i tvivl om, hvordan jeg håndterer. 

Venlig hilsen
Leder i 50’erne, som har været selvstændig i 30 år 

Det er en positiv oplevelse

Vedr.: Reference på Coach Pia Nielsen Jensen 

Vi er et familiefirma med ca. 48 ansatte. I ledelsen sidder vi tre søskende, som har overtaget ledelsen af familiefirmaet efter vores forældre. Vi har været ansat i hhv. 14, 25 og 27 år. 

Trods det, at ”der aldrig er nogen, som skal komme og fortælle os, hvordan vi skal lede vores virksomhed” har vi alligevel valgt at hyre Pia som coach. 

Pia løser op for nogle problemstillinger, som vi i dagligdagen ikke selv får løst op for. Som familievirksomhed har vi skubbet problemerne foran os uden der er sket noget. 

Efter det indledende møde med Pia gik det stærkt. Nu var vi alle ivrige efter komme i gang med at rydde op i hhv. vores egne arbejdsområder og vores fælles virksomhed. 

Vi har, i fællesskab med Pia, fundet frem til en fælles vision, som vi alle tre brænder for. Vi kan alle tre mærke, at det giver meget energi at arbejde for et fælles mål, og vi er enige om, at vi har fået arbejdsglæden tilbage i vores hverdag. 

Da en del af ledelsen er meget konfliktsky, havde vi mistet styringen (magten) i forhold til enkelte medarbejdere, som derved skabte megen uro. 

I mange år havde vi jævnligt op til overvejelse om hvorvidt vi skulle irettesætte, advare og – hvis det ikke blev bedre – senere afskedige en af vores medarbejdere. I disse år kostede medarbejderen os meget energi, idet han modsatte sig vores beslutninger og derved skabte splid imellem os. På den økonomiske side har vi opgjort, at han har kostet os mellem 100.000 og 200.000 kr. om året med sine forsømmelser af rettidig og korrekt løsning af firmaets forsikringssager. 

Den konfliktsky del af ledelsen stoppede hele tiden denne beslutning i at blive truffet og ført ud i livet, og problemet tog alt for mange af vores ressourcer i ledergruppen. 

Efter ca. 2 mdr. med Pia som coach for ledergruppen, nåede vi til en fælles beslutning om at sige farvel til denne medarbejder. 

Uden Pia havde vi ikke fået gennemført denne del af oprydningen i vores virksomhed. Det har været en kæmpe befrielse for os alle tre, at få det overstået, og vi respekterer nu hinanden i et fælles samarbejde. 

Vores første problem var at blive hundrede procent enige om at arbejde målrettet sammen, med et fælles mål. Da vi efter næsten 10 år ved roret stadig ikke havde en fælles målsætning, og alligevel havde 3-doblet omsætningen, øjnede vi muligheden for at opnå et rigtig godt resultat, med endnu større økonomiske og menneskelige glæder. 

Vi har simpelthen fået lysten til at arbejde og lede vores firma tilbage. 

Derfor planlagde vi et forløb med Pia som coach for hele virksomhedens personale. Vi har alle gennemført Pias kommunikationskurser med feed-back øvelser, og arbejdsglæden er blevet markant bedre. Alle medarbejdere var med til at vælge virksomhedens gældende værdisæt, og det hænger fysisk flere steder i virksomheden ligesom vores kunder også får indsigt i det på vores hjemmeside.

Arbejdsglæden er blevet markant bedre, og sygefraværet meget lavere, ligesom folkene er blevet mere fleksible til at hjælpe hinanden færdige med dagens opgaver. Vi har fået indført MUS-samtaler, selv om vi tvivlede på effekten af disse. Nu må vi medgive, at det har en yderst positiv effekt. Efterfølgende har vi sparet kr. 100.000 om året på reducerede markedsføringsomkostninger, idet vores personale taler så positivt til kunderne og hinanden, at vi bliver anbefalet videre helt automatisk. 

Det er en positiv oplevelse, at Pia holder os oppe på at få gjort tingene. Det har ikke på noget tidspunkt været anstrengende at sidde over for Pia, idet vores samtaler foregår i øjenhøjde, og vi får plads til at udtrykke os. Derfor kan vi kun på det varmeste anbefale at indlede et coaching-samarbejde med Pia. 

Med venlig hilsen
A. Jensen
Personalechef Økonomiansvarlig

 

Forløbet hos Pia har været perfekt for mig

Det vigtigste jeg har fået ud af mine samtaler med Inspirer er:
Klarsyn. Og mod til at handle i overensstemmelse med egne ønsker.
Jeg har lært, hvad der skal til, for at jeg kan håndtere min egen stress.
Dermed har jeg lært at kunne kontrollere mit temperament. 

Jeg har forandret mig:
Nu er jeg mere handlekraftig og tør give min mening til kende. Jeg oplever, at jeg har fået gennemslagskraft, og jeg formår at kontrollere mine handlinger for at nå et givet mål. Det er vigtigt at kunne lytte og erkende sine egne ”fejl” (arbejdspunkter). Nu tror jeg mere på mig selv og handler derefter. Jeg har fået mere selvtillid. 

Samtalerne med Pia, Inspirer bevirkede, at jeg fik overskud til at handle ud fra mine egne ønsker omkring fremtiden, og hvorledes jeg mener, et firma bør køres. Derfor valgte jeg i april 2011 at forelægge min tidligere kompagnon en opdeling af vort fælles firma. Han accepterede mine betingelser og købte mine andele ud.

Alle de leverandører, som jeg på daværende tidspunkt handlede sammen med, valgte alle at følge mig i mit nye firma. En af medarbejderne valgte at følge med, da denne havde kendskabet til leverandørerne. I dag er vi en mere – dog kun mellem 4 og 6 timer dagligt. Vi skal forhandle nye agenturer på plads i januar 2012, hvor jeg rejser til Italien. Hvis vi bliver enige der, bliver vi yderligere to personer. 

Derfor kan jeg ikke sige andet end selve forløbet hos Pia har været perfekt for mig. Jeg fik de ”redskaber” som jeg havde brug for til at komme videre med karrieren. 

Fremtiden:
For mig er mål mange ting. Jeg er nok ikke den, der er bedst til at sætte mange mål for firmaets udvikling. Jeg har besluttet mig for at handle ud fra en tidshorisont på max 1 år. Og det opstillede mål for firmaet mener jeg, vi når. 

Personligt arbejder jeg med at forbedre mig på de tidligere nævnte områder og mener selv, at jeg allerede har udviklet mig meget i forhold til ”startfasen”. I det daglige forsøger jeg at være bevidst omkring disse områder og søger at motivere ”pigerne” (medarbejderne) bedst muligt. Jeg mener selv, dette er lykkedes ganske godt – vi er et lille, men meget motiveret team. 

Vi har en målsætning om at blive 7 personer i teamet: Salg, service og administration. Når dette nærmer sig, kan et behov opstå for et besøg af ”Inspirer”. 

Jeg ville ikke have været, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde haft et coaching forløb hos Inspirer. Jeg kan kun på det varmeste anbefale enhver virksomhedsleder at indgå samarbejde med Inspirer. 

Venlig hilsen
Michael Undén, Direktør
Northern Grafics 

 

 Vores bedste investering nogensinde 

Kommentarer til vores generationsskifte. 

Vi har brugt Pia som konfliktløser i forbindelse med overtagelsen af vores forældres produktionsvirksomhed. Virksomheden har 38 år på bagen, og vi kan på det varmeste anbefale Pia. Uden hende var vi ikke blevet enige om 5 års plan, strategi, ny organisationsplan, eller hvordan vi søskende skulle fordele ansvar og roller. 

Det er klart den bedste investering, vores virksomhed har foretaget i sin 38-årige levetid. 

Yngste af søskendeflok, som er ”2. generationsindehaver” af fædrene produktionsvirksomhed