Konflikthåndtering

Inspirer bidrager med redskaber til konflikthåndtering

Mange arbejdspladser oplever imidlertid fra tid til anden forskellige typer af konflikter. En konflikt opstår typisk, når mindst den ene part stopper med at kommunikerer, eller når parterne taler forbi hinanden.  

Inspirer bidrager med redskaber til konflikthåndtering, så virksomheden opnår et konstruktivt udbytte af de konflikter, der potentielt er tilstede i enhver organisation. I får værktøjer til fremadrettet selv at løse eventuelle konflikter på egen hånd. 

Hvordan kan en konflikthåndtering forbedre samarbejdet i en virksomhed?

Et eksempel kan være, at en salgschef ikke kan samarbejde med en medarbejder i produktionsafdelingen. En konfliktmægling går ud på, at begge parter skal lytte til hinanden og forstå hinandens udfordringer.
En løst konflikt påvirker begge afdelinger og deres interne- og eksterne samarbejde, og dette kan læses positivt på bundlinjen. 

Vi tilbringer rigtigt mange timer på arbejdspladsen. Det, der sker på arbejdspladsen, får også betydning for vores familie og fritid. 

Når mennesker arbejder sammen, opstår fra tid til anden uenigheder og konflikter. Det kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre på, hvordan vi forholder os til det, f.eks. ved at gribe det konstruktivt an. 

Vi har tradition for at fylde problemer, vi ikke kan finde ud af at løse, ubehandlede og uløste om i rygsækken. Til sidst bliver rygsækken så tung, at vi vælter. Konflikter kan med fordel løses så hurtigt som muligt. 

Løses disse konflikter ikke, vil det dels medføre, at de involverede parter fastholder et anstrengt forhold til hinanden, og dels producerer de mindre, idet en uløst konflikt tager vores energi. 

Jeg har udøvet konflikthåndtering efter Imago-metoden både i virksomheder og med private, og værktøjet virker!