Kommunikation

Inspirer assisterer virksomheder med at få fokus på den effektfulde kommunikation. Vi kommer typisk også ind på feedback mellem ledere og medarbejdere samt indbyrdes mellem medarbejderne. 

Al kommunikation foregår på modtagerens præmisser. Afsenderen er ansvarlig for, at budskabet opfattes som det er ment. 

Kun når vi er ”på samme frekvens” og dermed i øjenhøjde, får vi udbytte af kommunikationen. 

Alle ledere, medarbejdere og kunder har brug for anerkendelse, og her er kommunikation et uundværligt værktøj. 

Inspirer udbyder forløb med fokus på både den interne og eksterne kommunikation i virksomheden. 

Deltagerne kan forvente at få følgende udbytte: 

  • Kendskab til den grundlæggende kommunikationsmodel 
  • Blive bedre til at lytte og opfatte afsenderens budskaber 
  • Kendskab til girafsprog og ulvesprog 
  • Forstå de vigtigste elementer i forskellige kommunikationsformer 
  • Gennemgang af eksempler og udfordringerne i dem