Individuel terapi

Individuel terapi giver dig et frirum, hvor du kan lette dit hjerte og italesætte dine tanker og bekymringer.

Bevæggrunden til at søge individuel terapi kan f.eks. være mangel på en af følgende ting: Energi, overblik, glæde. Måske føler du dig deprimeret, stressramt eller udbrændt? Dine omgivelser forstår dig ikke længere og kan ikke hjælpe dig.

Lavt selvværd kan ligeledes være indgangsvinklen til at søge individuel terapi.

I individuelle samtaler tager jeg som psykoterapeut udgangspunkt i din oplevelse af den virkelighed, du lever i. Jeg vil til enhver tid møde dig, hvor du er i din proces og støtte dig fra dette udgangspunkt.

Sammen går vi vejen.

Vi starter med at skabe klarhed over din nuværende situation, definere dit problem(er), iagttage din nuværende måde at reagere på. Vort mål er at finde og hente dine ressourcer frem, således at du bliver i stand til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv.

Vi har alle opbygget en række forsvarsmekanismer i vor tidlige barndom, og der ligger en stor tryghed i at gentage sit forsvarsmønster. Men som voksne er forsvarsmekanismerne ikke altid lige anvendelige. Faktisk skader de ofte vor situation, idet vi handler efter et ubevidst mønster. Det giver et friere og lettere liv at blive bevidst om baggrunden for sine handlinger og måder at reagere på.

I terapien kan det være en stor hjælp at se på de familiemønstre, der er i såvel din primære som i din nuværende familie. Vi tegner sammen et familiegenogram, og det er min erfaring, at det giver en lærerig selvindsigt og er et fantastisk redskab til bevidste valg/fravalg.

At bryde dine mønstre kræver først og fremmest indsigt i, at du har dem. Når du har fået øje på dine mønstre, kan du vælge, hvordan du vil forholde dig til dem. De vanskeligste mønstre at ændre, er de mønstre, vi endnu ikke selv har fået øje på!

Som din terapeut vil jeg gøre dig opmærksom på dine ”blinde pletter”, det vil sige de reaktionsmønstre, som du endnu ikke har erkendt, at du har.

Ønsker du hjælp til at leve et – for dig – bedre liv i overensstemmelse med dine ressourcer og behov, kan jeg hjælpe dig med at skabe det liv, du ønsker!

Formålet med terapien kan være:

  • at du får hjælp til personlig udvikling og ændring
  • at du lærer at reflektere bevidst over dig selv, dine relationer og reaktioner
  • at du lærer at anerkende både dig selv og andre
  • at du derved får højere selvværdsfølelse

Hver krise, der bliver gennemlevet og bearbejdet, indeholder muligheden for personlig udvikling, og giver os lærerig livserfaring. En krise, der bliver hængende, og som ikke kan overstås, er med til at hæmme livsudfoldelsen.